چهارشنبه 4 مهر 1397 - 15 محرم 1440
جستجو :
  برچسب شده با تبریز
مطالب/ عمل جراحي رايگان 50 بيمار چشمي دربيمارستان علوي                            
      به گزارش روابط عمومي مركز 50 بيمار چشمي منطقه چاروايماق در مركز مورد عمل جراحي قرار گرفتند.
دوشنبه 20 مهر 1394