چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  رییس مرکز
دکتر عادل تاری
متخصص بیهوشی

 

شماره تلفن داخلي400

 

شماره تلفن مستقيم32663931

 

شماره فاكس32663931