جمعه 23 آذر 1397 - 06 ربيع الثاني 1440
جستجو :
  برچسب شده با مرکز علوی
مطالب/ جلسه تحليل نتايج نظر سنجي مركز                            
      به گزارش روابط عمومي جلسه تحليل نتايج نظر سنجي مركزدر مورخه 01/07/95 روز پنج شنبه درسالن كنفرانس باحضور رياست مديريت ومسئولين محترم واحدها تشكيل يافت وباتوجه به نظر سنجي انجام يافته در مركزنظرات همكاران مورد بررسي وتحليل قرار گرفت وتصميمات لازم درجهت بهبود فرآيندهاي مركز گرفته شد
يکشنبه 4 مهر 1395