برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

واحد انفورماتیک

مسئول واحد IT:
                        مهندس هادی دمان
                     کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر                                  
                     مدیریت سیستم های اطلاعاتی 


شرح وظایف واحد:


ارائه خدمات در واحدهاي تابعه در زمينه مهندسي نرم افزار و سخت افزار رايانه اي و مطالعه و بررسي مستمر براي شناسايي نيازهاي حوزه، طراحي و اجراي نظامهاي اطلاعات مديريت با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهاي مناسب، بررسي و ارزشيابي عملكرد نظامهاي رايانه اي موجود و طراحي و اجراء روشها و مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه هاي رايانه اي.                                                                                                                                                                                                                           − کنترل و ارسال اطلاعات کلیه بیماران بستری از HIS به سامانه سپاس مربوط به وزارت بهداشت

   -هماهنگ كردن برنامه هاي واحد تحت سرپرستي به خط مشي سازمان مربوط

 

− مطالعه وارزيابي پيشرفتهاي حاصله در زمينه فناوري سخت افزار ونرم افزار به منظور ارتقاي سطح كارايي واحد مربوط

 

− ارائه نظرهاي مشورتي درمورد سيستم طرح شده به مراجع زيربط

 

− بررسي وتاييد تقاضاهاي رسيده از نقطه نظر فني وامكانات موجود براي ارائه خدمات مربوط.

 

− اظهار نظر درمورد سيستمهاي طراحي شده با امكانات سخت افزاري ونرم افزاري موجود.

 

− پيش بيني احتياجات واحد سازماني در زمينه نيروي انساني ،تجهيزات و تسهيلات مورد نياز واقدام درجهت تامين آنها

 

− اجرا وبكارگيري آخرين يافته هاي فن آوري اطلاعات به منظور ارتقاي توانمندي واحد مربوطه .

 

− نظارت بركاربرد مناسب فناوري اطلاعات درواحد مربوطه به منظور بهره وري سيستم.   

 

− برنامه ريزي لازم در خصوص نگهداري واستفاده بهينه از امكانات.

 

− شركت در كميسيونهاي و سمينارهاي مربوطه.

 

− مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحي وپياده سازي سيستمهاي كاربردي.

 

− اظهار نظر درخصوص نوآوريها وطراحيهاي جديد فن آوري اطلاعات.

 

− تهيه گزارشات مورد نياز براي مقام بالاتر.

 

− انجام سايرامور مربوط.

 

اختيارات و مسئوليت ها

 

الف - حوزه نرم افزار

 

مطالعه، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي كاربردي

 

 نصب، راه اندازي و آمــــــوزش نرم افزارهاي كاربردي تدوين شده

 

 نصب، راه اندازي و آموزش كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي پياده سازي شده

 

 شناسايي و تشخيص نيازهاي نرم افزاري حوزه از طريق مطالعه سيستماتيك و مستمر و تهيه و تدوين گزارشهای تحليلي همراه با ارائه راه حلهاي اجرايي

 

 ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري و رفع اشكال و به روز رساني برنامه هاي نرم افزاري در دست اجرا

 

 نظارت بر طراحي و اجراي نرم افزار های طرا حی شده و همكاري با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منعقده

 

نظارت، ارزشيابي و كنترل پروژه هاي طراحي نظامهاي رايانه اي كه توسط پيمانكار به انجام مي رسد

 

بررسي نيازهاي نرم افزاري مورد نياز واحدهاي مختلف و ارائه نظارت مشورتي براي خريد يا سفارش خريد آنها

 

تهيه و حفظ و نگهداري مستندات نرم افزارهاي طراحي يا خريداري شده به منظور مراقبت و پشتيباني بهتر از سيستمهاي در دست اجراء

 

تهيه تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي مديران، كارشناسان و عموم كاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رايانه اي

 

نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها

 

فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)

 

نیازسنجی نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز

 

ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران

 

ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها

 

رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري

 

ب  حوزه شبكه

 

ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه

 

ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري برنامه هاي نرم افزاري در دست اجراء

 

راه اندازي سرور هاي مور نياز واحد

 

پشتيباني شامل رفع مشكلات احتمالي سرور و تهيه نسخ پشتيبان

 

ارتقا سرورهای محلی به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران

 

اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي موجود.

 

برطرف نمودن اشكالات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه بیمارستان طبق فرآيندهاي موجود

 

حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها

 

ج - حوزه سخت افزار

 

بررسي نيازهاي سخت افزاري مورد نياز واحدها و تشخيص و تعيين چگونگي رفع نيازها با استفاده از امكانات موجود و ارائه نظارت كارشناسي براي خريد يا سفارش خريد آنها

 

نصب و راه اندازي سخت افزار مورد نياز كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي طراحي شده

 

ارائه خدمات پشتيباني فني براي نگهداري و تعمير تجهيزات و وسايل سخت افزاري به طور مستقيم از خدمات متمركز و ياخدمات فني خارج از بیمارستان

 

تهيه، نصب و پشتيباني كليه تجهيزات فعال و غير فعال

 

طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها

 

تهیه بر چسب و شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع

 

سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآيند مربوطه

 

رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها