چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با ستاد بحران
مطالب/ برگزاري مانور دورميزي بحران كميته بحران مركزآموزشي درماني چشم پزشكي علوي                            
      به گزارش روابط عمومي مركز مانور دورميزي بحران روز شنبه 18/10/95 درساعت 9 درسالن كنفرانس مركز باحضوراعضاي كميته بحران تشكيل گرديد
يکشنبه 19 دي 1395