چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با کمپین ارتقا دست
مطالب/ برگزاري كمپين ارتقا بهداشت دست                            
      16 ارديبهشت ماه مصادف است با روز جهاني بسيج همگاني ارتقاء بهداشت دست.
در اين راستا درروز شنبه 18/02/95 درمركزچشم پزشكي علوي كمپين بهداشت دست در محل سالن كنفرانس مركز به اجراء گذاشته شد .

يکشنبه 19 ارديبهشت 1395