چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با عمل جراحی چشم
مطالب/ عمل جراحي رايگان 50 بيمار چشمي دربيمارستان علوي                            
      به گزارش روابط عمومي مركز 50 بيمار چشمي منطقه چاروايماق در مركز مورد عمل جراحي قرار گرفتند.
دوشنبه 20 مهر 1394