دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  مدیر مرکز

كريم محمديان

 

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد

 

سوابق كاري:

هسته گزینش وزارت بهداشت ودرمان استان

 

امور مالی سازمان منطقه ايي  بهداشت و درمان دانشگاه

 

حسابدار مسئول ستادمركزي دانشگاه

 

معاون اداره درآمد دانشگاه

 

رئیس اداره درآمد دانشگاه

 

مدیر امور مالی(خزانه دار) دانشگاه

 

عضو کمیته فنی و تخصصی مدیران مالی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

 

عضو هيات نظردهي هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دانشگاه

 

عضو هيات امنا باشگاه اساتيدوكاركنان دانشگاه

 

عضو هيات امنا مجتمع رفاهي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي

 

مديرمركزچشم پزشكي علوي تبريز

 

مدرس دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه جامع علمي كاربردي استان

 

 

شماره تلفن داخلي100

 

شماره تلفن مستقيم32672005

 

شماره فاكس32663932

 

آدرس پست الكترونيكيkarimmohammadian50@gmail.com