جمعه 23 آذر 1397 - 06 ربيع الثاني 1440
جستجو :
تاریخ : يکشنبه 16 ارديبهشت 1397     |     کد : 56

مراسم بازنشستگی و تقدیر از همکاران

مراسم بازنشستگی آقای عالمی و تقدیر از قهرمانی خانم ابراهیمی و تشکر از زحماتجناب دکتر نحوی و جناب دکتر قاسمی

طی مراسمی که روز شنبه97/02/15 با حضور ریاست و مدیریت محترم و پزشکان و همکاران بیمارستان برگزار گردیداز زحمات جناب آقای عالمی که به افتخار بازنشستگی نایل گردیده بودند و سرکار خانم ابراهیمی که در مسابقات تیراندازی به مقام قهرمانی رسیده بودند تقدیر به عمل آمد.
همچنین از خدمات جناب دکتر نحوی و جناب دکتر قاسمی پزشکان بیهوشی مرکز تشکر و قدردانی گردید.