دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
تاریخ : دوشنبه 6 دي 1395     |     کد : 36

مناقصه عمومي

با توجه به اینکه مركزآموزشي درماني چشم پزشكي علوي تبريز درنظردارد خريدغذاي پرسي به تعداد 12000 پرس ماهانه ، بصورت مناقصه عمومي يك مرحله اي به شركتهاي واجد شرايط وصلاحيت دار درموضوع مناقصه واگذارنمايد

مركزآموزشي درماني چشم پزشكي علوي تبريز درنظردارد خريدغذاي پرسي به تعداد 12000 پرس ماهانه ، بصورت مناقصه عمومي يك مرحله اي به شركتهاي واجد شرايط وصلاحيت دار درموضوع مناقصه واگذارنمايد. متقاضيان محترم مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از مورخه  95/10/1 لغايت پايان وقت اداري  مورخ95/10/8 به دبيرخانه مركزآموزشي درماني علوي تبريز واقع در تبريز، بلوارپنجم مرداد(منجم سابق) ، قسمت اداري  مراجعه نمايند.

مهلت عودت مدارك به واحد مناقصه گزار از مورخه95/10/9  لغايت پايان وقت اداري 95/10/19  به آدرس : تبريز،خيابان گلگشت،روبروي مركزآموزشي درماني امام رضا(ع)،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز،طبقه سوم ، اتاق 311  دفترمحرمانه دانشگاه مي باشد. بديهي است هرگونه اعلام انصراف وپس گرفتن پيشنهاد قيمت بايستي درتاريخ،ساعت ومكان مقرر فوق صورت گيرد و  الا مورد پذيرش قرارنخواهد گرفت .

درضمن زمان گشايش مناقصه، درساعت 30/15 بعدازظهرروزدوشنبه مورخه 95/10/20  درمحل دفتركمسيون مناقصات دانشگاه به آدرس: تبريز-ساختمان مركزي دانشگاه،طبقه همكف ، مديريت خدمات پشتيباني خواهد بود كه حضور خود ويا نمايندگان قانوني شركت كنندگان درمناقصه در جلسه گشايش آزاد ميباشد.


نوشته شده در   دوشنبه 6 دي 1395  ساعت  01:22   توسط   هادی دمان   
ویرایش شده در چهارشنبه 8 دي 1395 ساعت 01:38 توسط هادی دمان
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :