جمعه 29 دي 1396 - 01 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  برچسب شده با آمادگی در بحران
مطالب/ برگزاري مانور دورميزي بحران كميته بحران مركزآموزشي درماني چشم پزشكي علوي                            
      به گزارش روابط عمومي مركز مانور دورميزي بحران روز شنبه 18/10/95 درساعت 9 درسالن كنفرانس مركز باحضوراعضاي كميته بحران تشكيل گرديد
يکشنبه 19 دي 1395