يکشنبه 27 اسفند 1396 - 01 رجب 1439
جستجو :
  رییس مرکز
دکتر عادل تاری
متخصص بیهوشی

 

شماره تلفن داخلي400

 

شماره تلفن مستقيم32663931

 

شماره فاكس32663931