سه شنبه 30 آبان 1396 - 02 ربيع الأول 1439
جستجو :
  رییس مرکز

دکتر عادل تاری
متخصص بیهوشی

 

شماره تلفن داخلي400

 

شماره تلفن مستقيم32663931

 

شماره فاكس32663931