سه شنبه 4 مهر 1396 - 05 محرم 1439
جستجو :
  رییس مرکز

دكتر حسين رسوليان هروي متولددر1342تبريز مي باشد وي فارغ التحصيل رشته پزشكي عمومي در سال 71 دانشگاه علوم پزشكي تبريزو  فارغ التحصيل رشته بيهوشي درسال 75دردانشگاه علوم پزشكي تبريز  مي باشد

سوابق كاري

جانشين رياست بيمارستان امام خميني سراب

رئيس شبكه بهداشت ودرمان سراب

رئيس مركز چشم پزشكي علوي تبريز 

 

شماره تلفن داخلي400

 

شماره تلفن مستقيم32663931

 

شماره فاكس32663931